• +421486112220
  • info@alphabetsk.com
  • English Slovak

Autor: alphabet SK

English is fun to learn

All these words are pronounced the same but have different meanings.

To = Towards
Too = Also or excessively
Two = A number.

Všetky tieto slová sa vyslovujú rovnako, ale každé má iný význam.
To -predložka – do, smerom k, ku
Too – spojka taktiež, tiež, aj. Príslovka – príliš
Dve = číslo.

Výraz Sadne ako uliata.

To fit like a glove – To fit perfectly.

‘This dress is perfect, it fits like a glove.’

Sadne ako rukavica – Sadne ako rukavica na ruku / Sadne ako uliata.

‘Tieto šaty sú super. Sadnú ti ako rukavica na ruku / Sandú ti ako uliate.’

Angličtina je zábavná

All ready – prepared – pripravený.
Already – by this time – skoro.

A lot – a large amount – veľa.
Alot – this word does not exist! – Neexistuje!

Altogether – completely/entirely – všetko dohromady.
All together – people or things all in one place – všetci spolu.

Slovíčko TICKLE

Be tickled pink – to be very amused or pleased.

„I was tickled pink to see my old friend again“.

Vyšteklený do ružova – tešiť sa.

„Bol som vyšteklený do ružova, keď som stretol starého priateľa.

Idiom of the Day

With flying colours – To complete something with great success.

‘He passed the exam with flying colours!’

S letiacimi farbami – Dokončiť niečo s veľkým úspechom / Dosiahnuť veľký úspech.

‘Prešiel skúškou s lietajúcimi farbami!’