• +421486112220
  • info@alphabetsk.com
  • English Slovak

Kategória: Jazykové okienko

English is fun to learn

All these words are pronounced the same but have different meanings.

To = Towards
Too = Also or excessively
Two = A number.

Všetky tieto slová sa vyslovujú rovnako, ale každé má iný význam.
To -predložka – do, smerom k, ku
Too – spojka taktiež, tiež, aj. Príslovka – príliš
Dve = číslo.

Výraz Sadne ako uliata.

To fit like a glove – To fit perfectly.

‘This dress is perfect, it fits like a glove.’

Sadne ako rukavica – Sadne ako rukavica na ruku / Sadne ako uliata.

‘Tieto šaty sú super. Sadnú ti ako rukavica na ruku / Sandú ti ako uliate.’

Angličtina je zábavná

All ready – prepared – pripravený.
Already – by this time – skoro.

A lot – a large amount – veľa.
Alot – this word does not exist! – Neexistuje!

Altogether – completely/entirely – všetko dohromady.
All together – people or things all in one place – všetci spolu.

Slovíčko TICKLE

Be tickled pink – to be very amused or pleased.

„I was tickled pink to see my old friend again“.

Vyšteklený do ružova – tešiť sa.

„Bol som vyšteklený do ružova, keď som stretol starého priateľa.

Idiom of the Day

With flying colours – To complete something with great success.

‘He passed the exam with flying colours!’

S letiacimi farbami – Dokončiť niečo s veľkým úspechom / Dosiahnuť veľký úspech.

‘Prešiel skúškou s lietajúcimi farbami!’

Why English is fun to learn…

Pronunciation is key to the meaning of the word.
Výslovnosť a prízvuk na konkrétnej slabike slova je kľúčom k významu slova.
The soldier decided to desert his dessert in the desert.
Vojak sa rozhodol opustiť svoj dezert v púšti.
There is no time like the present, so he decided to present the present.
Nie je lepší čas ako prítomnosť, preto sa rozhodol prezentovať darček.
When shot at, the dove dove into the bushes.
Holubica sa skryla do kríkov, keď bolo na ňu vystrelené.