• +421486112220
  • info@alphabetsk.com
  • English Slovak

Kategória: Krátke vtipy

Joke of the Day :)

Girl – You would be a good dancer if it wasn’t for 2 things.

Boy – What 2 things?

Girl – Your feet!!!

Dievča – Bol by si dobrý tanečník, keby neboli 2 veci.

Chlapec – Ktoré 2 veci?

Dievča – Tvoje nohy!!!

Vtip :)

Little girl to her friend – ‘I’m never having kids, I heard they take 9 months to download!!!’

Dievčatko kamoške – ‘Nikdy nebudem mať deti, počula som, že sťahovanie trvá 9 mesiacov!!!’  😀

 

Joke of the Day

Man – ‘Waiter, there is a fly in my soup!!!’
Waiter – ‘Don’t worry, Sir. The spider in the roll will get him!’

Muž – ´Hej čašník, mám muchu v polievke!!!´
Čašník – ‘Nebojte sa pane! Ten pavúk, ktorý je v rožku ju dostane!’

Joke of the Day :)

Vtip dňa 🙂

Why are men like remote controls?

Because they are easy to use and always found sitting by the TV.

Prečo sú muži ako diaľkové ovládače?

Lebo sa ľahko s nimi narába a vždy ich nájdete vedľa telky.

Vtip dňa

Joke of the Day 😂😂😂

Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building?
Of course, the Empire State Building can’t jump!!! 🤣

Môže klokan vyskočiť vyššie ako Empire State Building?
Samozrejme, Empire State Building nedokáže skákať!!!