• +421486112220
  • info@alphabetsk.com
  • English Slovak

All these words are pronounced the same but have different meanings.

To = Towards
Too = Also or excessively
Two = A number.

Všetky tieto slová sa vyslovujú rovnako, ale každé má iný význam.
To -predložka – do, smerom k, ku
Too – spojka taktiež, tiež, aj. Príslovka – príliš
Dve = číslo.

alphabet SK

Články