• +421486112220
  • info@alphabetsk.com
  • English Slovak

Novinky

English is fun to learn

All these words are pronounced the same but have different meanings. To = Towards Too = Also or excessively Two = A number. Všetky tieto slová sa vyslovujú rovnako, ale každé má iný význam. To -predložka – do, smerom k, ku Too – spojka taktiež, tiež, aj. Príslovka – príliš Dve = číslo.

Výraz Sadne ako uliata.

To fit like a glove – To fit perfectly. ‘This dress is perfect, it fits like a glove.’ Sadne ako rukavica – Sadne ako rukavica na ruku / Sadne ako uliata. ‘Tieto šaty sú super. Sadnú ti ako rukavica na ruku / Sandú ti ako uliate.’

Angličtina je zábavná

All ready – prepared – pripravený. Already – by this time – skoro. A lot – a large amount – veľa. Alot – this word does not exist! – Neexistuje! Altogether – completely/entirely – všetko dohromady. All together – people or things all in one place – všetci spolu.

Slovíčko TICKLE

Be tickled pink – to be very amused or pleased. „I was tickled pink to see my old friend again“. Vyšteklený do ružova – tešiť sa. „Bol som vyšteklený do ružova, keď som stretol starého priateľa.

Idiom of the Day

With flying colours – To complete something with great success. ‘He passed the exam with flying colours!’ S letiacimi farbami – Dokončiť niečo s veľkým úspechom / Dosiahnuť veľký úspech. ‘Prešiel skúškou s lietajúcimi farbami!’