• +421486112220
  • info@alphabetsk.com
  • English Slovak

O nás

Vznik jazykovej školy Alphabet SK

Hlavnou osobou, stojacou za projektom jazykovej školy Alphabet SK je Mária Burnside. Študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a úspešne ukončila štúdium štátnou skúškou v štúdijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelavacích predmetov so špecializáciou anglický jazyk v roku 1997. Po ukončení štúdia strávila 3 roky v Londýne s cieľom doladiť jazykovú úroveň. Po návrate z Londýna Mária učila na základnej škole v Brezne. Neskôr strávila niekoľko rokov na juhu Španielska s cieľom naučiť sa španielsky jazyk.

Nasledujúce pracovné roky v zahraničí Mária pôsobila ako lektorka a manažérka v krajinách Dubai, Afrika a Ďaleký východ.

Po návrate na Slovensko sa Mária zoznámila s Gemmou Januškovou, rodenou Angličankou, ktorá sa usadila na Slovensku so svojim manželom. Gemma pracovala v Britskej armáde a v zdravotníctve. Neskôr v sebe objavila vášeň pomáhať druhým.
Gemma absolvovala kurz TEFL (Teach English as a Foreign Language) a zistila, že s Máriou majú rovnaký cieľ – učiť a pomáhať zdokonaľovať sa v angličtine a tak vznikla jazyková škola Alphabet SK.

 

 

 

 

Sponzorujeme hokejový tím Brezno Knights,

aby sa dostali do najvyšších heights.

Ľahko, hravo, prakticky, učia sa s nami anglicky.

Angličtina simple way, je im s nami hej.